Shimla

List of Distributers

Sr. No. Name of Distributer Address. Phone No
1 Shri Dinesh Sharma Milkbar, MilkFed Gate, New Totu, Shimla 94180-19096
2 Shri Deshta Milkbar, Old Bus Stand, Shimla 98167-90003
3 Shri Deepak Chudhary (Kunihar) Solan 98114-46187
4 Shri Lalit Rohal New Bus Stand, Solan 98171-56556

List of Milkbar

Sr. No. Milkbar Address. Phone No
1 Milkbar, MilkFed Gate, New Totu, Shimla 94180-19096
2 Milkbar HP Secretariat, Shimla
3 Milkbar Reckongpeo
4 Milkbar Nirmand
5 Milkbar Rampur
6 Milkbar Rohru
7 Milkbar Solan Old Bus Stand
8 Milkbar Solan New Bus Stand
9 Milkbar Nalagarh

List of old Retailers

Sr. No. Name of Old Retailers Address. Phone No
1 Shri G.D. Khanna The Mall Shimla 82198-01162
2 Shri Bittu Totu 0177-2832872
3 Shri Manohar Lal Chakkar 94187-02021
4 M/S Ganpati The Mall Shimla 98161-37490
5 Smt. Reeta Thakur Panthaghati Panthaghati 0177-2629555
6 M/S Sharma Dairy BCS New Shimla 98050-44773
7 Shri Ram Singh Below BCS New Shimla 98168-04822
8 Shri Retish Sood Sanjuli 68162-91632
9 Shiva General Store Khalini 0177-2623714
10 OM General Store Sec-2 New Shimla 94188-61194
11 R.L. Dogra, Uma General Store Shiva Nagar Totu 94186-59489
12 Shri Hitesh Kumar Himalyan General Store, New Shimla 98169-84659
13 Radhe General Store Lower Totu 98164-78101
14 Shri Naresh Kumar Value added super store Auckland, Near Tunnel
15 Goldy General Store Kasumpti 70187-23198
16 Mishra Sweets Shop Thiyog 86288-90981
17 Milk Bar SDA Complex Kasumpti, Shimla -09 98170-65940
18 H.P. Secretariat Chota Shimla-02 98171-82895
19 Main Gate, H.P. Milkfed, Head-Office New Totu, Shimla-11 98053-68162
20 Milk Bar at Milk Processing Plant Duttnagar Tehsil Rampur Bushehar 98067-58270
21 Milk Bar Bhimakali complex, Rampur Bushehar. 82193-78070
22 M/s Himachal Dairy Sabji Mandi 98160-42799
23 M/s Kalash fed Panchyat Bhawan 2810116
24 Sh. G.D. Khanna The Mall Shimla 82198-01162
25 Sh.Bittu Totu 0177-2832872
26 Sh.Manohar Lal Chakkar 94187-02021
27 M/s Ganpati The Mall Shimla 98161-37490
28 Sh. Vikas Anadel
29 Milk Bar Totu
30 Milk bar HP. Sectt.
31 Milk Bar Solan
32 Smt. Reeta Thakur Panthaghati 0177-2629555
33 M/s Sharma Dairy BCS New Shimla 98050-44773
34 Sh. Ram Singh Below BCS New Shimla 98168-04822
35 Smt. Sonya Negi New Shimla
36 Sh. Tilak Raj Tutikandi 0177-2650785
37 Sh. Bindu Baluganj
38 Sh. Vivek Sood Lower Bazar 98161-60679
39 Arya Samaj School Lower Bazar
40 Sh. Reitesh sood Sanjuli 68162-91632
41 Sh. Hari Chand Thakur Anadel 94182-14913
42 Sh. Mehar Chand Jatoug 94186-39470
43 IHM Kufri Kufri 98164-73208
44 m/s Anil Enterprise Shoghi 94180-37552
45 Sh.Amar Singh Sanjauli 0177-2842160
46 Sh. Suresh Gupta General Store Ghanati 0177-2774428
47 Sh.Binni General Store Ghanati 9817166186
48 BrijLal Bhardwqaj Bhardwaj General store Dhanda 98164-60965
49 Jagtamba General Store BCS BCS
50 Shive General store Khalini 0177-2623714
51 Om General Store Sec-2 New Shimla 9418861194
52 R.L.Dogra Uma General Store Shive Nagar Totu 94186-59489
53 Hitesh Thakur Himalyan General store New Shimla 98169-84659
54 Radhe General Store Lower Totu 98164-78101
55 Sh. Hira Singh Taradevi 98162-73797
56 Sh. Madan And Company Shoghi 94180-60312
57 Rudra Entrerprises Dhali 94180-42066
58 Milk Bar Dutt Nagar Dutt Nagar (Rampur)
59 Milk Bar Rampur Rampur
60 Naresh Kumar value Added Store Aucland, Shimla
61 Goldy General Store Kasumpti, Shimla 70187-23198
Our Products
Place Order