Sirmaur

?MPP Nahan, Distt Sirmaur

S. No. Name &Address Phone No. Products
1. Milk Bar near Delhi Gate, Nahan, Distt. Sirmour 70185-72971
2. Milk Bar SFDA Hall Nahan, Distt. Sirmour 97362-39950
3. Sh. Babu Ram, Naya Bazar Nahan 94180-86431
4. Shri Mayank, Rani Tal Gate, Nahan 98164-73208
5. Shri Varun Chauhan, Bus Stand Nahan 94180-24332
6. Shri Parveen Verma, Court Road Main Bazar Paonta Sahib 70180-02506
7. Sweet Sale Counter, Near Co-operative Bank Rajgarh 9418023200
8. Shri Subhash Sharma, Bus Stand Dadahu. 98167-74944
9. Milk Chilling Centre, Dadahu 97365-16316
10. Milk Chilling Centre, Sarahan 98572-27520
11. Milk Bar Solan 98173-10036
12. Shri S.K. Sood, Yashwant Nagar (Maryog) 98165-43935
13. Sh. Manjeet Singh, Bus Stand Nahan 94187-41578 Loose Milk
14. Sh. Pramod Kumar, Majri, Nahan 28191-52387 Loose Milk
15. Sh. Brijesh Kumar, Chhota Chowk, Nahan 98169-20298 Loose Milk
16. Sh. Tinku, Rani-Tal/Pucca Tank, Nahan, 97365-52919 Loose Milk
17. Sh. Mayank, Rani-Tal Gate, Nahan 98164-73208 Loose Milk
18. Sh. Dalvinder, Purbian Mohalla, Nahan 97363-76819 Loose Milk
19. Sh. Devi Ram, BDO/Police Line, Nahan 98576-86984 Loose Milk
20. Sh. Suresh Kumar, Hathi Kabra, Nahan 98572-35393 Loose Milk
21. Smt. Rajo Devi, B Chowk/Gunnu Ghat, Nahan 98169-34943 Loose Milk
22. Sh. Shubham Kumar, I.T.I. Nahan 98053-42674 Loose Milk
23. Milk Bar Gate, Nahan (Sh. Sanjeev Saini) 70182-72971 Loose Milk, Std Milk, Ghee, Skim Milk
24. Milk Bar S.F.D.A. Nahan (Rishi Panwar) 97362-39950 Loose Milk, Std Milk, Ghee, Skim Milk
25. Sh. Mayank Aggarwal, Rani Tal (Nahan) 98164-73208 Him Ghee
26. Sh. Shubham, I.T.I. Nahan 98053-42467 Him Ghee
27. Sh. Vijay Prakash, Paonta Sahib 98168-67232 Him Ghee
28. Sh. Kapil Garg, Bara Chowk, Nahan 98160-73325 Him Ghee
Our Products
Place Order